Dienst voor het volledige Bid & tender management

Laat uw tendermanagement over aan onze experts en ervaar een complete, beproefde service die u de zorgen rond het binnenhalen van aanbestedingen uit handen neemt.

Onze tendermanagers nemen voor u de verantwoordelijkheid over het hele tenderproces, en zorgen dat uw EMVI-plannen op tijd gereed zijn en de allerhoogste kwaliteit hebben.

Elke tender is natuurlijk anders, maar we hebben ervaren dat onze verantwoor delijkheden in drie categorieën vallen, namelijk

Mensen

  1. Borgen dat de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgebakend en toegewezen – de snelste manier om een tender en het tendermanagementproces te laten ontsporen is het niet duidelijk hebben van rollen, taken en verantwoordelijkheden.
  2. Communicatie en samenwerking binnen het hele tenderteam faciliteren – het schrijven van EMVI-plannen gaat gepaard met enorm veel communicatie.
  3. Doelen en focus op één lijn krijgen – het is essentieel dat alle neuzen binnen het tenderteam dezelfde kant op staan.

Timing

  1. Een projectplan en planning voor de duur van de tender maken en bijhouden.
  2. Overeengekomen processen implementeren voor de manier waarop het plan wordt gemaakt, gecontroleerd en ingediend.
  3. Onze tendermanager houdt het hele project op koers.

Documentatie

  1. De mappen met tenderdocumenten beheren die door de Opdrachtgever zijn geleverd.
  2. Processen van besluitvorming en controle beheren, zodat hetEMVI-plan de vereiste goedkeuring krijgt voor het indienen.
  3. Zorgen voor het volledig en tijdig uploaden van alle benodigde tenderdocumenten naar het digitale inkoopsysteem van de Opdrachtgever.
  4. Een bibliotheek beheren van referentiemateriaal voor toekomstige tenders.

Waarom u onze tender managers kunt vertrouwen?

Onze dienst voor tendermanagement is ontworpen om u het vertrouwen te geven dat uw tender met de grootst mogelijke vaardigheid en professionaliteit wordt uitgevoerd. Onze ervaren consultants op het gebied van tenders bieden u duidelijk advies en hulp, volledige ondersteuning en een eindproduct dat u een voorsprong geeft op uw concurrenten.

Heeft u vragen over hoe onze tendermanagement service u kan helpen of wilt u uw eigen tendermanagement processen met ons bespreken en algemeen advies krijgen? Neem dan contact op.

Kom je op de koffie?.